Obiective turistice Bistrița - Muzeul Județean

Muzeul Judetean

Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa–Năsăud

Având la bază o serie de colecţii adunate în cadrul Gimnaziului evanghelic, s–a înfiinţat la 1 februarie 1953 când s–a deschis, într–o aripă a fostei Mănăstiri minorite, prima ediţie de bază a muzeului. În anul 1955, expoziţia s–a extins, acoperind acum 12 săli, iar în anul 1959 s–a deschis o nouă secţie de ştiinţele naturii, ce se adaugă la cele două existente: istorie şi artă populară.
Muzeul Judetean

Concomitent cu o serie de organizări şi extinderi ale spaţiului expoziţional, Muzeul din Bistriţa şi–a sporit considerabil patrimoniul prin donaţii şi achiziţii, dar mai ales prin cercetări arheologice de anvergură efectuate în puncte de mare interes istoric, cum ar fi cele de la Bistriţa "Han" (aşezare daco–romană şi feudală timpurie)., Ciceu–Corabia (aşezări din epoca bronzului, dacică şi feudală timpurie), Archiud "Hansuri" (patru cimitire antice), Ilişua (castru roman), Şopteriu (primul cimitir carpatic cercetat în Transilvania), Dumitriţa (fortificaţia din prima şi a doua epocă a fierului), Fântânele "Dâmbu Popii" şi "Rât" (patru cimitire antice), Budeşti, Mărişelu şi Şopteriu "Curmătura" (cimitire din secolele VII–VI î.H.) etc. Acestora li s–au adăugat descoperirile izolate, dar spectaculoase, ale unor depozite de bronzuri (Visuia, Perişor, Ciceu–Corabia, Ţigău) sau ale unor tezaure monetare (Şieu–Odorhei, Sărata, Slătiniţa, Şieu, Visuia, Enciu, Posmuş, Vermeş, Şopteriu etc.).


Muzeul Judetean

Un moment de referinţă în activitatea şi viaţa muzeului din Bistriţa s–a înregistrat la 1 mai 1987, când publicul vizitator a avut surpriza regăsirii Muzeului Judeţean cu toate secţiile reunite într–un nou şi impunător local, care asigură spaţiul şi cadrul necesar unei activităţi muzeale la nivelul dezvoltării actuale a oraşului şi a judeţului.

Imobilul, o fostă cazarmă construită între anii 1889–1987, căpătând în final o excepţională funcţionalitate, ce permite expunerea, pe o suprafaţă de peste 4.000 m2, a unui număr de circa 68.557 de obiecte, precum şi desfăşurarea unor ample manifestări cultural–educative în spaţiile interioare, anume destinate, sau în aer liber, în curtea interioară a clădirii.

În prezent, Complexul Muzeal Judeţean are deschise secţiile: arheologie–istorie; etnografie–artă populară; ştiinţele naturii; artă plastică, precum şi un lapidarium cu monumente romane şi feudale.

Parcurgerea, fie ea şi fugară, a secţiilor oferă vizitatorului imaginea sintetică a istoriei şi culturii locale în cadrul larg şi generos al istoriei şi culturii naţionale.[ Sus ]         [ 0 Comentarii - Adaugă comentariu ]         [ vizualizări: 5966 ]