Obiective turistice Bistrița - Liceul Alexandru Odobescu

Liceul Alexandru Odobescu

Liceul "Alexandru Odobescu" (azi Şcoala Generală nr.2)

Clădirea a fost construită în anii 1893 şi 1894, după planurile arhitectului vienez Frölisch, având de la început o destinaţie şcolară. Aici şi–a făcut o parte a studiilor secundare, între anii 1897 şi 1900, tânărul Liviu Rebreanu. La 15 septembrie 1923, în baza Ordinului Ministerului Instrucţiunii nr. 6889/1923, în această clădire şi–a deschis porţile primul liceu românesc din Bistriţa, sub denumirea de Liceul de Stat pentru Băieţi "Alexandru Odobescu".

Primul director al liceului a fost profesorul de matematică Emil Domide, fost director al liceelor din Năsăd şi Sighetul Marmaţiei. În cadrul instituţiei s–a desfăşurat alături de procesul de învăţământ, o bogată activitate cultural ecucativă şi sportivă, ce va fi întreruptă în urma Dictatului de la Viena, din 30 august 1940, când, pentru patru ani cursurile au fost întrerupte.


Scoala Generala nr.2

Conform unei adrese din anul 1946 a Inspectoratului Școlar Regional Cluj, a fost înființată Școala Primară Mixtă "Solomon Haliță" din Bistrița. Apoi în urma unei decizii din aprilie 1948 a Ministerului de la acea dată s-a dispus contopirea acestei școli cu Școala Primară de Fete din localitate sub denumirea de Școala Primară Mixtă Nr. 2 din Bistrița. În baza articolului VI din Decretul nr 175 din 3.08.1948 "pentru reforma învățământului", care prevedea că "ânvățământul elementar de 7 ani este gratuit" s-a organizat Școala Elementară Nr. 2 din Bistrița.

Cu adresa nr. 3596 din 10 septembrie 1948, Inspectoratul Școlar al Județului Năsăud comunica ordinul Ministerului Învățământului nr. 204.199/1948 care arăta că "școlile de 7 ani se organizează cu clasele a V-a, a-VI-a si a VII-a".

În luna noiembrie 1948, Școala Elementară Nr. 2 din Bistrița avea 12 clase din care 10 în localul din strada Odobescu și 2 clase în localul din strada Traian Banciu nr. 35, cu un total de 204 elevi. În anul 1973 s-a construit corpul "B" al actualei clădiri.


În prezent în școală învață un număr de aproximativ 200 de elevi repartizați în 11 clase: 4 clase I-IV și 7 clase V-VIII.

Cu data de 1 septembrie 2007 Școlii Generale Nr. 2 Bistrița i-a fost arondată Școala Generală Sigmir, care-și desfașoară activitatea în 4 clase I-IV și 4 clase V-VIII.[ Sus ]         [ 0 Comentarii - Adaugă comentariu ]         [ vizualizări: 5888 ]