Obiective turistice Bistrița - Colegiul Național Liviu Rebreanu

Colegiul National Liviu Rebreanu Bistrita

Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu"

Amploarea procesului de învăţământ de la începutul secolului al XX–lea, coroborată cu creşterea numărului de elevi, a făcut ca vechiul local al liceului din Bistriţa, construit în anul 1832 – care se afla pe locul unde astăzi este amplasată statuia lui Andrei Mureşanu – să devină neâncăpător.

Mobilizând eforturile locuitorilor oraşului şi reuşind să obţină terenul, ca donaţie a corporaţiilor meşteşugăreşti bistriţene, directorul liceului, George Fischer – om de vastă cultură şi contribuţii istorice meritorii – va începe lucrările la noul liceu în 21 mai 1908, finalizându–le în anul 1910. Imobilul, construit în stil neoclasic, este o impunătoare construcţie cu demisol, parter şi două etaje, cu dotări funcţionale excepţionale, între care şi o frumoasă sală de festivităţi, ce a fost şi este martoră la multe evenimente memorabile din viaţa liceului.


Colegiul National Liviu Rebreanu Bistrita

Dispunând de un corp profesoral de excepţie (aici a fost multă vreme director Albert Berger, colaboratorul lui Nicolae Iorga şi organizatorul arhivei Bistriţei), liceul îşi va câştiga un loc de frunte printre unităţile şcolare din Transilvania. De notat este faptul că, deşi cu limba de predare germană, liceul a fost frecventat, de la început, de numeroşi copii de români. Prin râvna cadrelor didactice, pe lângă liceu au fost creeate: o mare bibliotecă pentru uzul şcolarilor, o excepţională colecţie muzeală, un parc dendrologic, o colecţie botanico–zoologică etc. Din păcate, în bună parte, aceste realizări au fost distruse în timpul războiului, când localul liceului a fost transformat în cazarmă şi mai ales, în zilele evacuării populaţiei germane de către autorităţile hitleriste în retragere.

În perioada anilor 1945–1948, şcoala a funcţionat sub denumirea de "Liceul Alexandru Odobescu", iar după reforma învăţământului din anul 1948 a purtat, succesiv, denumiri ca: Şcoala medie Mixtă nr.1, Liceul de Cultură Generală nr.1 şi apoi, din anul 1971, Liceul "Liviu Rebreanu", iar din anul 1999 Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu".

Colegiul păstrează tradiţia, alături de învăţământul în limba română şi predarea în limba germană ca limbă maternă.


Colecţia zoologică şi biologică a Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu"

Răspunzând unor necesităţi didactice, dar reflectând şi pasiunea şi competenţa diferitelor generaţii de profesori care au slujit această şcoală, ştiinţele naturii în general, în localul Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" se află o importantă colecţie zoologică, precum şi un laborator de biologie ce deţine numeroase rarităţi exotice, din care menţionăm doar câteva: mărgeanul (Corallium rubrum), scorpionul african (Pandinus dictator), foca (Foca vitulina), caimanul sau aligatorul (Alligator mississpiensis), crocodilul de Nil (Crocodilus niloticus), un craniu de hipopotam (Hippopotamus amfibius), moluşte ce perforează lemnul corăbiilor (Terodo navalis) etc.[ Sus ]         [ 0 Comentarii - Adaugă comentariu ]         [ vizualizări: 7062 ]