Obiective turistice Bistrița - Biblioteca Județeană

Biblioteca Judeteana

Biblioteca Judeţeană

Adăpostită într–o frumoasă clădire construită la sfârşitul secolului al XIX–lea în stil neoclasic, Bisblioteca Judeţeană se înscrie în rândul instituţiilor culturale de frunte ale municipiului şi judeţului. Dragostea pentru carte şi lectură are îndelungi tradiţii la Bistriţa. Spre sfârşitul secolului al XIX–lea şi începutul secolului XX consemnăm apariţia mai multor societăţi de lectură ale meseriaşilor bistriţeni, a unor biblioteci incipiente, unele patronate de "Astra", altele de instituţiile şcolare, îndeosebi de gimnaziul german de băieţi, actualul Colegiu Naţional "Liviu Rebreanu".

Biblioteca actuală a luat fiinţă în anul 1951, prin preluarea fondurilor disparate ale mai multor biblioteci şcolare sau publice afectate de război. Astăzi, Biblioteca Judeţeană deţine un fond de peste 195.167 de volume şi 22.137 în fondul documentar. În acest din urmă fond, câteva mii de titluri fac parte din patrimoniul cultural–naţional. Se remarcă, în mod deosebit, un incunabul: Biblia lui Hieronymus, tipărită la Veneţia în limba latină în anul 1475; din perioada postincunabulelor (secolul al XVI–lea), consemnăm prezenţa unor cărţi apărute la Basel, Veneţia, Viena, Strasbourg, în tiraje restrânse şi care sunt destul de rare: Dicţionar grec, editat la Veneţia în anul 1514; Biblia sacră, 1539; O istorie a Imperiului Roman, de Titus Livius, Strasbourg, 1594; Carte de epigrame, Basel, 1536 etc.

La acestea se adaugă alte cărţi valoroase apărute pe teritoriul ţării noastre: Statutul naţiunii săseşti din Transilvania, Sibiu, 1721; Istoria Transilvaniei, Sibiu, 1785; Spplex Libellus Valachorum Transilvaniae, Cluj, 1791. De la începutul secolului al XIX–lea se află în bibliotecă lucrările corifeilor Şcolii Ardelene: Gheorghe Şincai, Petru Maior, Ioan Budai–Deleanu, iar de la sfârşitul secolului, o bogată colecţie de ziare, reviste şi alte publicaţii româneşti şi germane apărute la Bistriţa sau în localităţile învecinate.

Merită de reţinut şi faptul că multe din cărţile rare deţinute de Biblioteca Judeţeană din Bistriţa sunt ornamentate cu elemente fitomorfe, au ex–librisuri valoroase sau conţin însemnări cu valoare documentară referitoare la circulaţia cărţii sau la diferitele evenimente istorice sau culturale din viaţa Bistriţei.[ Sus ]         [ 0 Comentarii - Adaugă comentariu ]         [ vizualizări: 5121 ]